Add to Calendar

Woord van de Voorzitter

Aan alle Generaties

Tegen 2050 zullen wereldwijd 600 miljoen mensen  getroffen worden door artrose!

Elke dag lijden  mensen bij het bewegen pijn en zijn ze beperkt in hun dagelijkse activiteit.Hun gewrichten zijn vaak vervormd, gebroken en in het algemeen ondervinden zij grote hinder en ongemak als ze j zich verplaatsen.

Jammer genoeg zal in de komende tien jaar het aantal mensen die door deze ziekte getroffen wordt nog stijgen;  en hiervoor zijn verschillende factoren verantwoordelijk;   demografische groei en bevolkingsvergrijzing,de stijgende levensverwachting, een toeneming van obesitas en de afwezigheid van totaal efficiente behandelingen die de voortgang van de ziekte kunnen vertragen of  stoppen. We kunnen er dus niet aan onderuit dat de sociale en economische last van artrose in de geïndustrialiseerde landen snel zal stijgen. Omwille van al deze redenen wordt artrose beschouwd als een publiek probleem, en moet ze een prioritair aangepakt worden.

Het is belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe therapieën met minder bijwerkingen, een betere efficiëntie op  symptomen en een reactievere impact op de voortuitgang van de ziekte te versnellen. Een andere dringende noodzaak is de preventie! Door patiënten met overgewicht te reduceren, door een aanpassing van eetgewoonten, door gewrichtstrauma’s te voorkomen of door de comorbiditeit beter te behandelen, is het mogelijk de invloed en de progressie van artrose te vertragen en te voorkomen. Artrosepatiënten moeten ook gehoord en verdedigd worden. Het is voor hen, hun naasten en  zorgverleners dat de Fondation Arthrose de Wereld Reumadagen organiseert; een reeks evenementen toegankelijk voor mensen van uiteenlopende  generaties en volledig gewijd aan artrose. Brussel biedt dus ook een goede inkadering  voor zo’n populaire evenementen.

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten op 14 en 15 september 2019 en wij streven ernaar dit evenement memorabel te maken.

Voorzitter van de Fondation Arthrose

Professor Yves Henrotin

De President van de Osteoarthritis Foundation

Hou me op de hoogte

14th-15th September 2019, SQUARE – BRUSSELS CONVENTION CENTRE

Meld u aan als u regelmatig updates wilt ontvangen over de World Osteoarthritis Day Intergenerational Events (WODIES).

 

Osteoarthritis Quiz

World Osteoarthritis Day Intergenerational Events 2019

0%

Osteoarthritis is more widespread among the elderly.

Correct! Wrong!

70% of people above 70 years of age have osteoarthritis. Surprisingly, only 50% of them are not aware that they have the disease since this condition is asymptomatic half of the time. The only evidence of joint damages shows up in the X-rays.

Can Osteoarthritis affect all joints?

Correct! Wrong!

OA tends to affect mainly hips, knees, but also the spine and fingers. However, it can also develop in any joint where the bones are losing their cushioning, and the cartilage is wearing out.

Physical activities are deleterious for osteoarthritic joint?

Correct! Wrong!

There are many myths about osteoarthritis pain and physical activities. Regular physical activity helps to manage osteoarthritic pain, improves joint function, and maintains high performance musculature. Of course, physical activities exposing joints to trauma, like soccer or football, should be avoided.

A knee brace can help to reduce your osteoarthritis pain.

Correct! Wrong!

Certain types of knee braces might assist in reducing your Osteoarthritis pain, by minimizing pressure on the knee. The ‘unloader' brace redirects the weight away from the damaged side of the knee, enabling you to walk without having to dread each step.

People with osteoarthritis will have to take anti-inflammatory medications for their entire life.

Correct! Wrong!

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) help to relieve swelling, inflammation, and pain. However, they also have certain side effects like bleeding ulcers and stomach upset. You can lower this risk by consuming the lowest dose within the shortest time to get relief. You should always take the NSAIDs with food while avoiding alcohol. You can also try other pain treatments like exercise and cold or heat.

Knee osteoarthritis is associated with higher cardiovascular diseases, diabetes, and renal mortality

Correct! Wrong!

Participants with early onset of radiographic knee osteoarthritis, or those with radiographic knee osteoarthritis who were obese, were at higher risk of mortality from all-cause, cardiovascular disease, and/or diabetes than those diagnosed after the age of 40 years and those who did not have obesity.

Osteoarthritis does not affect younger people.

Correct! Wrong!

Osteoarthritis isn’t exclusive to the elderly population since it can also affect younger people. In general, Osteoarthritis in younger is secondary to joint trauma. Therefore, to prevent trauma and to treat properly injury joints may contribute to reduce risk of osteoarthritis.

Animals can also develop osteoarthritis

Correct! Wrong!

Osteoarthritis is the most popular type of arthritis in animals, as it is in humans. It affects dogs, small birds, cat and horses among other animals.

There is no cure for osteoarthritis

Correct! Wrong!

The current treatments only aim at improving mobility and managing the symptoms of osteoarthritis. This might include the surgeries of joint replacements that assist the individual in regaining of mobility and decreasing osteoarthritis pain.

One can develop osteoarthritis by being physically overactive or physically inactive

Correct! Wrong!

Lack of exercise tends to weaken bones and muscles, decreasing support and flexibility in the joints. This eventually leads to stiffness and pain. On the other hand, over-exercising can be dangerous to joints.

Osteoarthritis Quiz
Ouch! You have a lot to learn about osteoarthritis
You are not on your own. This is specifically why you need to attend our event and learn more about osteoarthritis.
Good - But you can learn even more about osteoarthritis!
You are not on your own. Come to our event and increase your knowledge about osteoarthritis disease, signs, symptoms, and myths around this disease.
Excellent! You are a professional!
Come and share your knowledge with others about osteoarthritis condition(s). You might also get a chance to learn even more.
Well done! Seems that you are already informed about Osteoarthritis. Share your result below!

Share your Results:

Just tell us who you are to view your results!